ro | ru

PAGINA PRINCIPALĂ
DESPRE SOCIETATE
Date istorice
Structura
Contacte
Pagina CONSUMATORULUI
Informaţii utile
Legislaţie
Programul audienţei
NOUTĂŢI
TENDERE
RAPOARTE FINANCIARE, INDICATORII TEHNICO-ECOMOMICI

NOUTĂŢI

04.05.2015

A N U N ŢSA „Moldovagaz” anunţă acţionarii Societăţii despre convocarea Adunării generale anuale a acţionarilor, cu următoarea Ordine de zi:

1. Examinarea raportului financiar al SA „Moldovagaz” pe anul 2014;

2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie;

3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori;

4. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Observatori;

5. Primirea hotărîrii privind acoperirea pierderilor pe anul 2014;

6. Aprobarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului de plată pentru serviciile prestate de ea;

7. Alegerea membrilor Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”; 8. Operarea modificărilor în componenţa Comisiei de Cenzori a SA „Moldovagaz”;

9. Aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”;

10. Aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul Comisiei de Cenzori a SA „Moldovagaz”. Adunarea va avea loc la 25 mai 2015, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina, 49/3.Înregistrarea acţionarilor sosiţi la Adunare se va efectua la 25 mai 2015 pe adresa indicată, de la ora 08.00 pînă la ora 9.45.

Lista acţionarilor, cu drept de participare la Adunare va fi întocmită de registrator, conform datelor la situaţia din 10 aprilie 2015.

Acţionarii urmează să prezinte documentul, care să le identifice personalitatea, iar reprezentanţii, acestora – şi procura întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele ce ţin de ordinea de zi a Adunării, începînd cu data de 15 mai 2015 pe adresa: mun. Chişinău, str. Albişoara 38, SA „Moldovagaz”, biroul 609, în zilele lucrătoare - de la ora 08.00 pînă la ora 17.00, precum şi în ziua, în care va avea loc Adunarea - la locul desfăşurării acesteia.

Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 578 709

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  0031533
14201
2010-2019 Floresti-Gaz SRL,
Toate drepturile sunt rezervate
str.Stefan cel Mare 75, Floresti, MOLDOVA MD5001
+373 250 22629