ro | ru

PAGINA PRINCIPALĂ
DESPRE SOCIETATE
Date istorice
Structura
Contacte
Pagina CONSUMATORULUI
Informaţii utile
Legislaţie
Programul audienţei
NOUTĂŢI
TENDERE
RAPOARTE FINANCIARE, INDICATORII TEHNICO-ECOMOMICI

NOUTĂŢI

19.10.2015

Întrebare: Care sunt condițiile încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorul casnic?Contractul de Furnizare a gazelor naturale cu solicitantul, care a îndeplinit condiţiile prevăzute în avizul de racordare şi proiect, se încheie după prezentarea de către solicitant a copiei actului de recepţie a instalaţiilor sale de gaze naturale.

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul, potenţialul consumator casnic este obligat să prezinte la filialele SRL”Floreşti-gaz” următoarele documente:

1. Cererea, formularul căreia este pus la dispoziţie de către furnizor.

2. Copia actului de proprietate sau copia documentului ce atestă un drept real sau de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

3. Certificatul ce confirmă că solicitantul a trecut instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de rețea .

4. Parametrii tehnici ai aparatelor de utilizare.

5. Copia certificatului de conformitate pentru cazanul de gaze naturale şi/sau încălzitorul de apă, după caz.

6. Copia buletinului de identitate;

Filiala” Floresti-gaz” adresa: or.Floreşti, str.Ştefan cel Mare 75; Anticamera: 0250-2-26-29. Serviciul furnizare gaze naturale- 0250-2-16-03.

Filiala” Soroca-gaz”, adresa: or.Soroca , str.Cosăuţilor 8 ; Anticamera: 0230-2-36-96. Serviciul furnizare gaze naturale - 0230-2-07-70.

Filiala” Drochia-gaz” adresa: or.Drochia, Str.Independenţei 60/1 ; Anticamera: 0252-2-05-04. Serviciul furnizare gaze naturale - 0252-2-63-52

Vă adresați la sediul central al SRL”Floreşti-gaz” pe adresa: or.Floreşti, Str.Ştefan cel Mare 75 Secţia Furnizare gaze naturale biroul 4 , telefon: 0250-2-50-70.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  0041869
03501
2010-2022 Floresti-Gaz SRL,
Toate drepturile sunt rezervate
str.Stefan cel Mare 75, Floresti, MOLDOVA MD5001
+373 250 22629