ro | ru

PAGINA PRINCIPALĂ
DESPRE SOCIETATE
Date istorice
Structura
Contacte
Pagina CONSUMATORULUI
Informaţii utile
Legislaţie
Programul audienţei
NOUTĂŢI
TENDERE
RAPOARTE FINANCIARE, INDICATORII TEHNICO-ECOMOMICI

Pagina CONSUMATORULUI / Legislaţie

Activitatea SRL "Floresti-Gaz" este reglementată de următoarele acte legislative şi hotărîri:
L E G E cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016
L E G E-1525 ENERGETICA
LEGE -105 protectie consumator
Lege-123-Gaze naturale
Legea 721 Calitate in constructii
Hot.GUV 191-2002
Hotarire GUV-683 Transmitere la DESERVIRE
Hotarire Guvern 715 gazificare interna localitati
Hot. ANRE-192 Regulile PIETII DE GAZE
Hotarire ANRE -171 fond termen CONTOR
Hotarire ANRE-259 Reg. MASURARE Gaze
Hotarire ANRE-293 CONTOR
Hotarirea ANRE 294 -Tarif Acces la HG-715
Hotarirea ANRE -415 din 25.05.2011 REGULAMENT furnizare GN
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale nr. 416 din 09.06.2011 (Monitorul Oficial N 192-196/1748 din 11.11.2011)
HOTARIRE_ANRE_425 Tarifele la gazele naturale
HOTARIRE_ANRE -362 din 25.09.2020. Prestarea serviciilor de distribuție a gazelor natural
Hotărâre Nr. 112/2019 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 178-184/911 din 31.05.2019)
Hotărâre Nr. 420/2019 din 22 noembrie 2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale (Monitorul Oficial Nr. 14-23/60 din 24.01.2020)
Hotărâre Nr. 534/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 55-61/199 din 21.02.2020)
Legea 108 cu privire la gazele naturale
HOTĂRÎRE Nr. HANRE443/2020 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor natural
METODOLOGIA de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale
HOTĂRÎRE Nr. 88 din 16.03.2018 privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale
HOTĂRÂRE Nr. 422 din 22-11-2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
Anexă la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 06 din 15 ianuarie 2021. Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Florești-gaz” )
HOTĂRÎRE Nr. 84 din 21.02.202024 Privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distributiie a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Floreşti-gaz"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  0073764
06802
2010-2023 Floresti-Gaz SRL,
Toate drepturile sunt rezervate
str.Stefan cel Mare 75, Floresti, MOLDOVA MD5001
+373 250 22629