ro | ru

PAGINA PRINCIPALĂ
DESPRE SOCIETATE
Date istorice
Structura
Contacte
Pagina CONSUMATORULUI
Informaţii utile
Legislaţie
Programul audienţei
NOUTĂŢI
TENDERE
RAPOARTE FINANCIARE, INDICATORII TEHNICO-ECOMOMICI

Pagina CONSUMATORULUI / Informaţii utile / Deservire Tehnica

Generalităţi Generalităţi   Relaţii contractuale Relaţii contractuale   Aviz de racordare Aviz de racordare   Prestarea serviciilor Prestarea serviciilor   Deservire Tehnica Deservire Tehnica  

Reţelele de gaze se transmit la deservire tehnică întreprinderilor de distribuție gaze ale SA «Moldovagaz” în baza Hotărîrii Guvernului nr.683 din 18.06.2004 conform listelor anexate:


- persoane juridice:

1. Cerere pentru transmitere la deservirea tehnică;

2. Proces-verbal al adunării fondatorilor (SRL) sau Ordin pe întreprindere (SA,ÎM,ÎI)

- Hotărîrea privind transmiterea la DT la SRL “Floreşti-Gaz”;

- Numirea persoanei împuternicite să semneze contractul;

- Numirea persoanei responsabile cu indicarea N.P., locului de muncă, telefonului, pentru eliberarea acordului conectării la conducta în funcţiune a noilor consumatori.

3. Documentele de constituire confirmate notarial sau prin ştampila şi semnătura conducătorului;

- Contractul de constituire sau copia Statutului.

4. Documentele care confirmă competenţa semnăturii directorului, şi anume:

- copia Extrasului (eliberat în anul 2010),

- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii.

5. Documentaţia tehnică;

6. Documentele certificatoare ale deţinerii proprietăţii:

- fişa de evidenţă a mijloacelor fixe;

- copia contractului de antrepriză şi devizul de cheltueli;

- recipisă de la antreprenor despre achitarea lucrărilor îndeplinite.

7. Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA.


- persoane fizice:

1. Cererea pentru transmitere la deservirea tehnică;

2.Hotărîrea privind transmiterea, întărită prin procesul-verbal al asociaţilor confirmată notarial Pentru Întovărăşiri Pomicole a unui grup de persoane fizice);

- hotărîrea privind transmiterea la deservirea tehnică la SRL „Floreşti-Gaz”;

- numirea persoanei, împuternicite să semneze contractul;

- numirea persoanei responsabile cu indicarea NP, locului de muncă, telefonului, pentru eliberarea acordului conectarii la conducta în funcţiune a noilor consumatori.

3. Copia buletinelor de identitate ale proprietarilor;

4. Procura pentru persoana împuternicită să semneze contractele, legalizată notarial în cazul lipsei beneficiarului;

5. Documentaţia tehnică.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  0073749
05301
2010-2023 Floresti-Gaz SRL,
Toate drepturile sunt rezervate
str.Stefan cel Mare 75, Floresti, MOLDOVA MD5001
+373 250 22629